IMTRA forskningsgruppe

Forskningsgruppens arbeidsoppgaver er kunnskaps- og forskningsbasert. Vi har innarbeidede metoder samt kvalitetssikringsprosjekter som kontinuerlig blir utført på avdelingen og som integreres i vår praksis.

​Som del av et universitetssykehus har forskningsgruppen tilrettelagt for forskningsvirksomhet som kan utforske mer grunnleggende problemstillinger og som kan resultere i vitenskapelig produksjon i form av artikler publisert i fagfellevurderte tidsskrifter, samt å kunne utnytte informasjon som er tiltaksrelevant.

Forskningsgruppen har tre forskningsområder:

  • Fremstilling av blodkomponenter
    • Utvikling av nye metoder som kan forlenge oppbevaringstiden av trombocyttkonsentrater.
  • Pasientbehandling
    • Studier som bruker tilgjengelige data på pasienter som får behandling (terapeutisk tapping) på vår avdeling.
  • Donasjonsatferd blant blodgivere
    • Undersøkelser av faktorer som påvirker bloddonasjonsatferd blant blodgivere, slik som holdninger og intensjon for å gi blod.

Det er imidlertid donasjonsatferd blant blodgivere som er prioritert.

Medlemmer av forskningsgruppen

Seyed Ali Mousavi (forskningsgruppeleder)
Akademisk grad: Dr. Philos.
Aktuelt forskningsfelt: Molekylær cellebiologi, donasjons- og helseatferd blant blodgivere
Stilling: Forsker
Epost: seyed.ali.mousavi@ahus.no
Telefon: 67 96 94 20 

Øvrige medlemmer:

Abid Hussain Llohn (overlege)
Astrid Aandahl (overlege)
Teresa Risopatron Knutsen (avdelingsleder)
Brita Hermundstad (seksjonsleder)

Forskningsprosjekter

Påvirker døgnrytme og livsstil blodplatefunksjonen hos blodplategivere?

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.