HELSENORGE

Påvirker døgnrytme og livsstil blodplatefunksjonen hos blodplategivere?

Formålet med denne studien er å undersøke om døgnrytme og livsstil påvirker blodplatefunksjonen hos blodplategivere.

​Forskning blant friske, frivillige menn og kvinner har vist at blodplatefunksjon følger en døgnrytme, der økt blodplatefunksjonen er påvist tidlig om morgenen sammenlignet med lavere nivåer senere på dagen. Livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet og alkoholbruk er også påvist å påvirke blodplatefunksjonen.

Prosjektleder og prosjektdeltakere

Prosjektleder
Seyed Ali Mousavi

Prosjektdeltakere
Abid Hussain Llohn (avdelingsoverlege)
Per Christian Sæther (forsker)
Brita Hermundstad (seksjonsleder)
Teresa Risopatron Knutsen (avdelingsleder)