Hepatitt C blant personer som tar stoff med sprøyte

Gruppen arbeider med eliminasjon av kronisk hepatitt C blant rusmiddelbrukere. Vi dokumenterer effekten av hepatitt C-behandling blant aktive rusmiddelbrukere, studerer reinfeksjon etter vellykket behandling og undersøker effekten av ulike intervensjoner på forebygging, testing, kobling til helsetilbud, behandling og oppfølging etter behandling.

​Vi jobber med:

  • Hepatitt C-virus (HCV) -behandling
  • HCV i fengsler
  • HCV i døgninstitusjoner med tverrfaglig spesilaisert behandling
  • HCV i lavterskel helsetilbud
  • HCV reinfeksjon

Samarbeidspartnere

International network for hepatitis in substance users (INHSU).

inhsu.org

Medlemmer av forskningsgruppen

Professor Olav Dalgard, MD PHD
Epost: odalgard@medisin.uio.no
Telefon: 926 16 800

Forskningsprosjekter

  • Hepatitt C blant personer som tar stoff med sprøyte
  • Hepatitt C i norske fengsler
  • Hepatitt C i TSB døgnistitusjojner