Spredning av MRSA og effekten av infeksjonskontroller

Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) en ledende årsak til sykehusinfeksjoner, men også en bakterie som sprer seg i samfunnet. I Norge har vi effektive infeksjonskontrollstrategier på sykehus og i andre helseinstitusjoner, noe som har gitt lave infeksjonstall. I samfunnet har vi ikke denne type infeksjonskontroller, og bakterien har vist seg å øke. Dette vil kunne gi økt press inn i helseinstitusjoner med økende infeksjonsfare for pasienter og beboere på institusjoner.

​MRSA er en trussel mot helsen til inneliggende pasienter. Økt forekomst av MRSA-infeksjon i samfunnet de siste tiårene skaper bekymring, og er ikke forstått. Matematisk modellering brukes som et helsepolitisk verktøy i sykdomsprognoser og i vedtak om strategier for å kontrollere smitte og spredning av resistente patogener.

Vi vil utvikle en dynamisk matematisk modell som beskriver samspillet mellom sykehus- og samfunnsassosiert MRSA-infeksjon. Modellen vil brukes til å simulere spredning av MRSA-infeksjon i Norge og studere virkningen av ulike intervensjonstrategier i samfunnet og helsetjenesten. Vi vil utføre en helseøkonomisk vurdering av modellerte strategier.

Vårt mål er å fremme forståelse av samspillet mellom MRSA-infeksjon i helseinstitusjon og samfunn og å vurdere effektivitet og helseøkonomiske konsekvenser av samfunnsbaserte intervensjonstrategier.

Prosjektstart
2011

Prosjektslutt
2030

Vitenskapelig tittel
Modellere spredning av Meticillinresistente Staphylococcus aureus og ulike infeksjonskontrollstrategiers effekt på denne spredningen

Samarbeidspartnere

  • MD Kjersti Wik Larssen, overlege, MRSA referanselaboratoriet, Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs hospital
  • PhD Giorgio Guzzetta, forsker og PhD Stefano Merler, forsker, Fondazione Bruno Kessler, Trento, Italia
  • PhD John Fredrik Moxnes, forsker, Avdeling beskyttelse og samfunnssikkerhet, Forsvarets forskningsinstitutt.

Finansiering

Helse sør-øst, prosjektnummer 2014002

Resultater

Di Ruscio F, Bjørnholt JV, Leegaard TM, Moen AEF, de Blasio BF.MRSA infections in Norway: A study of the temporal evolution, 2006-2015. PLoS One. 2017 Jun 22;12(6):e0179771. doi: 10.1371/journal.pone.0179771. eCollection 2017

Moxnes JF, Moen AE, Leegaard TM. Studying the time trend of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Norway by use of non-stationary γ-Poisson distributions. BMJ Open 2015 Oct 5;5(10):e007163. doi: 10.1136/bmjopen-2014-007163

Moxnes JF, de Blasio BF, Leegaard TM, Moen AE. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is increasing in Norway: a time series analysis of reported MRSA and methicillin-sensitive S. aureus cases, 1997-2010. Moxnes JF, de Blasio BF, Leegaard TM, Moen AE. PLoS One. 2013 Aug 1;8(8):e70499. doi: 10.1371/journal.pone.0070499

Prosjektdeltakere

Prosjektleder
Førsteamanuensis Truls Leegaard, overlege, Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Akershus universitetssykehus

Prosjektdeltakere
Professor Birgitte Freiesleben de Blasio, avdelingsdirektør, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet/Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

MSc Franscesco Di Ruscio, PhD-student, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Akershus Universitetssykehus, Avdeling for mikrobiologi og smittevern/Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet/Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

PhD Aina Elisabeth Fossum Moen, forsker, Avdeling for kliniske molekylærbiologi (EpiGen), Akershus universitetssykehus

Førsteamanuensis Jørgen Vildershøj Bjørnholt, overlege, Avdeling for mikrobiologi, Rikshospitalet, OUS/avdeling for mikrobiologi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo