Dødsmeldinger i sykehjem

Forskningsprosjektets formål er å vurdere kvaliteten på dødsmeldinger. Vi henter inn dødsmeldinger fra sykehjem i Akershus. Følger dødsmeldingene gjeldende retningslinjer og prinsipper? Hva slags type lege som fyller ut meldingen (legevaktslege, sykehjemslege, annen)? Stemmer oppført dødsårsak opp i mot sykehistorien? Samt vi undersøker om dødsfallet kan være relatert til nylig sykehusinnleggelse.

​Dødsmeldinger, som skrives av lege etter dødsfall, er hovedgrunnlaget for fastsetting av dødsårsak i dødsårsaksregisteret. Andelen som dør i sykehjem har økt og utgjør nesten halvparten av alle dødsfall i Norge. Kvaliteten på dødsmeldingene fra sykehjem har betydning for dødsårsaksstatistikken.

Dødsmeldingene i sykehjem i Norge er ikke undersøkt systematisk, men kvaliteten er sannsynligvis mangelfull. Pasientene er eldre og har mange sykdommer, og dødsårsaken kan være vanskelig å fastslå. Mange sykehjem har tilsynslege i deltidsstilling og meldingene blir ofte fylt ut av legevaktslege, som ikke kjenner pasienten.

Det planlegges endring av meldeprosessen ved død. Kunnskap om hvilke leger som fyller ut meldinger i sykehjem, hvilke opplysninger som er tilgjengelige og hvilke feil som gjøres er derfor viktig.

Dødsmeldinger fra sykehjem i nedslagsområdet til Ahus for 2013 vil bli undersøkt og sammenlignet med tilgjengelig sykejournal ved sykehjemmene.

Anonymiteten til avdøde, involverte leger og sykehjem vil bevares.

Stein Emil Vollset
Dr. med, drPH, og professor, Folkehelseinstituttet

Christian Lycke Ellingsen
Lege, Folkehelseinstituttet

Lege i D-stilling, eksterne forskningsmidler UiO.

Glenny Cecilie Alfsen (prosjektleder)
Dr.med, overlege og 1.amanuensis. Avdeling for patologi, Akershus universitetssykehus

Hanna Maria Eng
Lege, PhD student, avdeling for patologi, Akershus universitetssykehus

Sist oppdatert 12.04.2021