HELSENORGE

Kirurgisk divisjon

Kirurgisk divisjon har forskning som omfatter fagområdene bryst-endokrinkirurgi, gastrokirurgi, kar/thoraxkirurgi, urologi, øre-nese-hals og palliasjon. Kirurgisk forskningsavdeling koordinerer forskningsaktiviteten i divisjonen og bistår de kliniske avdelingene i deres forskningsarbeid.

Kirurgisk forskningsavdelings avdelingsleder er også leder for Kirurgisk forskningsutvalg, som er et rådgivende organ som arbeider for å fremme forskning og forskerutdanning i Kirurgisk divisjon. Utvalget består av divisjonens forskningsgruppeledere og leder for Klinikk for Kirurgiske fag, Campus Ahus, Universitetet i Oslo. Forskningskoordinatorer og konsulent i forskningsavdelingen deltar som observatører i møtene og er referent.

Kirurgisk forskningsavdelings hovedoppgaver:

 • Drive forskningsveiledning og tildele forskningsmidler.
 • Stimulere til og koordinere forskning innad i divisjonen.
 • Bistå divisjonsdirektøren i forskningsrelaterte spørsmål.
 • Bidra til gjensidig samspill mellom forskning og klinisk arbeid.
 • Skape et felles forskningsmiljø på tvers av divisjonens fagområder.
 • Stimulere vitenskapelig og annen faglig publisering.
 • Holde oppdatert oversikt over forskning i divisjonen.
 • Avholder regelmessige møter i Kirurgisk forskningsutvalg.
 • Arrangere kurs og seminar om forskning.
 • Administrere forskningslokaler i Dr. Kobros vei 23

Kirurgisk forskningsutvalgs rolle

 • Fremme forskning og forskerutdanning i Kirurgisk divisjon
 • Uttale seg om aktuelle forskningsrelaterte saker
 • Bidra til å utvikle forskningsaktiviteten i divisjonen og sørge for høy forskningskvalitet

Årsrapport

Årsrapport  2019 (PDF)

Årsrapport 2020 (PDF)

Forskningsgrupper i Kirurgisk divisjon

Kar-/thoraxkirurgisk avdeling Øre-, nese- og halssykdommer Urologi

Gastroenterologisk kirurgiAnestesi, smerte- og intensivmedisin​​​​

Bekkensenteret

Kirurgisk forsk​​ningsavdelings ansatte

Juha Silvola

Avdelingsleder

Merete Helgeland

Forskningskoordinator

Inger Helene Nådland

Forskningskoordinator

Tiril Seppola Reed

Konsulent

Mikael Omlid

Ingeniør 3D-lab

Kontaktinformasjon

Epost: Fellesmail.kirurgisk.forskningsavdeling@ahus.no