Overlevelse og forekomst av kreft etter behandling for utposning på hovedpulsåren i magen

Vi undersøker overlevelse og forekomst av kreft etter behandlingsformene for utposning på hovedpulsåren i magen.

Når en pasient har utposning på hovedpulsåren i magen (abdominalt aortaaneurysme) er det risiko for at disse kan sprekke og forårsake livstruende blødning. Vi skal undersøke behandlinger som er gjort i Norge i perioden 2000-2012. Denne typen kunnskap har betydning for hvordan behandlingstilbudet for disse pasientene skal planlegges fremover.

Abdominalt aortaaneurysme kan behandles på to måter:

  • Tradisjonell åpen operasjon der aneurysmet blir åpnet og man syr inn en kunstig blodåre. 
  • Endovaskulær behandling der det plasseres en kunstig åre på innsiden av utposningen via blodårene i lysken.

Samarbeidspartnere

  • Oslo universitetssykehus
  • Sykehuset Østfold
  • Sykehuset Innlandet
  • Stavanger universitetssykehus
  • Haukeland universitetssykehus
  • St. Olavs Hospital
  • Universitetssykehuset Nord-Norge.

Kontaktinformasjon

Jarlis Wesche (gruppeleder)

Telefon: 67 96 64 04
Epost: jarlis.wesche@medisin.uio.no eller jarlis.wesche@ahus.no

Fant du det du lette etter?