HELSENORGE

Translational Cancer Research Group (TCRG)

TCRG er en forskningsgruppe som har fokus på brystkreft, føflekkreft og urogenitalkreft. Gruppen gjennomfører både forsker-initierte kliniske studier og industristudier. I tillegg har gruppen kompetanse å gjennomføre avanserte molekylærbiologiske vurderinger i samarbeid med EPIGEN på AHUS (Prof. Hilde Nilsen) og med andre miljøer på AHUS, i Norge og i resten av verden.

Hovedtema I: brystkreft (subgruppeleder: Prof. J. Geisler, M.D., Ph.D.)

 • Kliniske studier for pasienter med lokalavansert brystkreft;
 • Kliniske studier for pasienter med hormonfølsom brystkreft (antihormonbehandling);
 • Studier som tester nye typer cellegiftbehandling og / eller immunterapi;
 • Basalforskning (endokrin resistens, betydning av virusinfeksjoner, utvikling av nye
  diagnostiske metoder etc.);

Hovedtema II: melanom (føflekkreft); (subgruppeleder: Henrik Jespersen, M.D., Ph.D.

 • Kliniske studier for pasienter med spredning;
 • Basalforskning (molekylærbiologien av melanomer)

Hovedtema III: urogenital-kreft; (subgruppeleder: Prof. J. Oldenburg, M.D., Ph.D.)

 • Kliniske studier (prostata-kreft, nyrekreft, blærekreft etc.);
 • Basalforskning

Samarbeidspartnere

Brystkreftstudier

 • Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Klinisk Molekylærbiologi (Prof. V.N.
  Kristensen);
 • EPIGEN forskningssenter på AHUS (Prof. Hilde Nilsen);
 • CRG, Kardiovaskulær forskningsgruppe, Campus Ahus (Prof. Torbjørn Omland);
 • Oslo Breast Cancer Group (OSBREACC)
 • Brystkreftgruppen ved Haukeland Sykehus (Prof. P.E. Lønning/Prof. H.P. Eikesdal);
 • NTNU, Trondheim (Prof. Tone Bathen), Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning i Norge etc.)
 • Samarbeid er innledet med flere forskningsgrupper i utlandet: Royal Marsden Hospital, London, UK.; Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige; Universitetet i Lund, Sverige; Tohoku University, Sendai, Japan; City of Hope National Cancer Center, Los Angeles, CA, USA; University of Cambridge, UK; The Francis Crick Institute, London, UK; Peter MacCallum Cancer Center, Victoria, Australia; University of Barcelona,
  Spain.

Melanomstudier

 • Sahlgrenska Sykehus, Göteborg, Sverige (Prof. Lars Ny)
 • Haukeland Sykehus, Bergen (Prof. Oddbjørn Straume)

Urogenitalkreft

Gruppen har etablert samarbeid med andre onkologiske avdelinger i Norge og i
Europa.

Medlemmer av forskningsgruppen

Gruppeleder:

Prof. Jürgen Geisler (M.D., Ph.D., overlege, kreftavd., AHUS; Prof. II (UiO)
Epost: juergen.geisler@medisin.uio.no
Telefon: 911 87 447

Deltakere:

Assosierte medlemmer:

Forskningsprosjekter

Pasientrettede kliniske behandlingsstudier

Brystkreft

Vår forskningsgruppe har en lang tradisjon for forsker-initierte kliniske studier som er et godt behandlingstilbud for utvalgte brystkreftpasienter. Slike studier forgår gjerne i den såkalte neoadjuvante situasjonen, dvs medikamentell behandling før kirurgi. Typiske studier er den pågående NEOLETEXE-studien og NEOLETRIB-studien (starter mars 2021). Vi inkluderer dessuten pasienter i diverse kliniske studier som utgår fra andre onkologiske avdelinger i Norge og selekterer pasienter som passer inn i disse prosjektene.

Føflekkreft

Pasienter med føflekkreft med spredning kan vurderes for inklusjon i BGBIL006-studien (leder: Prof. Straume, Haukeland Sykehus, Bergen);

Urogenitalkreft

Prostatakreft

PEACE III, akademisk internasjonal, multicenter, fase III studie med EORTC som sponsor og Oldenburg som Nasjonal Koordinator og PI på Ahus NCT03661320

ProBio: https://www.probiotrial.org

Oldenburg er Nasjonal coordinator og PI på Ahus for ProBio ('Prostate Biomarkers') som er en adaptiv, multi-arm, open-label, multiple assignment randomisert biomarkør dreven phase 3 studie for menn med CRPC. Pasientene (n=750) blir randomisert til enten standard of care (etter nasjonale retningslinjer) eller behandling med enten Enzalutamide, Abiraterone, Docetaxel, Cabazitaxel, eller Carboplatin, basert på liquid biopsi profilen. Studien er REK godkjent og estimeres å starte ila sommeren 2021 NCT03903835

NPCC (Norwegian Prostate Cancer Consortium) ble etablert av Oldenburg og skal undersøke utredning, behandling og samt overlevelse av pasienter med prostatakreft. NPCC database inneholder i februar 2021 ~6.7 million PSA resultater fra omlag 1 million men. https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2060992

Urotelial cancer

Oldenburg er nasjonal coordinator og PI på Ahus for CheckMate 901: CHECKpoint pathway and nivoluMAb clinical Trial Evaluation 901, sponsored av BMS. NCT03036098 

Oldenburg er nasjonal coordinator og PI på Ahus for Javelin studien om bruk av immunterapi vedlikehold randomisert mot best supportive care «Javelin», sponsored av Merck/Pfizer. NCT02603432

Oldenburg er PI for CheckMate017078, sponsored av BMS. NCT03661320

Nyrekreft

Moleculær profilering av human nyrekreft vil gi insikt i basale tumorbiologi som anses avgjørende for respons på behandling med tyrosin kinases inhibitorer (TKI). En første karakterisering av tyrosin kinomet blir presentert på AACR 2021.

Testikkelkreft

Oldenburg leder ESMO clinical practice guideline, testikkelkreft.

Oldenburg er medlem av EAU panel for testikkelkreft.

Oldenburg er leder og PI for testiscab studien med Ahus som sponsor, NCT02478502.

Forskningsprosjekt som ikke er utprøvende behandling

Vår forskningsgruppe har dessuten et diagnostisk tilbud til familier med en overhyppighet av føflekkreft. Interesserte kan kontakte vår forskningsgruppe for mer informasjon etc.

I tillegg til våre pågående kliniske studier, har vi alltid diverse basale forskningsprosjekter på laboratoriet på gang hvor vi bruker vår egne biobanker som vi genererer på Ahus.

Kontaktinformasjon

Prof. Dr. med., Dr. philos. Jürgen Geisler
Epost: juergen.geisler@medisin.uio.no
Telefon: 911 87 447

Fant du det du lette etter?