Fremre korsbåndsrekonstruksjon og leddbruskskade i kneet - litteraturgjennomgang

Fremre korsbåndskade er en alvorlig og vanlig kneskade. Samtidig skade på leddbrusken i kneet ses i om lag 30 prosent av operasjonene på fremre korsbånd. Det er begrenset kunnskap om behandling og prognose av disse ledsagende bruskskadene.

​Målet med denne studien er å gjennomføre en systematisk gjennomgang av eksisterende medisinsk litteratur for å støtte kunnskapsbasert klinisk beslutningstaking og fremme den kirurgiske pasientbehandling.

All relevant litteratur vil bli systematisk gjennomgått, vurdert og sammenfattet. Ved tilfredsstillende homogenitet på tvers av studiene vil det også utføres en kvantitativ metaanalyse av resultatene etter ulike typer behandling av disse kombinerte skadene.

Prosjektstart: 01.01.2016
Prosjektslutt: 01.09.2018

Finansiering

Publikasjonspenger Ortopedisk Klinikk 2017: Kr 12 000,-

Prosjektleder og prosjektdeltakere

Svend Ulstein, Jan Harald Røtterud og Asbjørn Årøen.