HELSENORGE

Psykisk helsevern

Forskning og utvikling (FoU) avdelingen psykisk helsevern har en stab, et fagutviklingsteam og leder divisjonens tre forskningsgrupper. Vi er opptatt av hvordan pasienter kan oppnå bedring hvis de er rammet av psykisk lidelse og/eller rusavhengighet. I de ulike studiene undersøker vi betydningen av både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer.

Fant du det du lette etter?