Barn og unges psykiske helse

Vi vil bidra til at barn og unge med psykiske lidelser får god og riktig hjelp. Vi undersøker effekten av behandling som gis, hvem tiltakene virker for og hvordan vi kan forstå psykiske lidelser hos barn og unge bedre.

Vi skal bidra til et bedre behandlingstilbud for barn og unge med psykiske lidelser, og gjøre psykisk helsehjelp mer tilgjengelig og fleksibel. Vi jobber med angsttilstander, depresjon og tvangslidelse (OCD). Vi prøver også ut ny teknologi, for eksempel internettbasert behandling.

Våre prosjekter omfatter barn og unge fra 0 -18 år. Forskningsprosjektene skal gi økt kunnskap om effekt av behandling, samt pasienter og pårørendes erfaringer med tilbudet.

Vi har et nært samarbeid med avdelingen Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) på sykehuset.

Forskningsprosjekter

Små barn, store følelser

Forskningsgruppens medlemmer

Marianne Aalberg (gruppeleder)

Stilling: Forsker
Akademisk grad: Ph.D.
Aktuelt forskningsfelt: angst, depresjon, behandlingsforskning, internetbasert behandling
Epost: marianne.aalberg@ahus.no

Medlemmer

Ketil Hanssen-Bauer

Erling Rognli

Luxsiya Waraan

Jan Christian Nøtnæs

Jon Stefansen

Helen Suizu Norheim

Signe Revold

Heidi Fjeldheim

Anne-Lise Holmesland

Berit Hjelde Hansen

Nor Christian Torp

Samarbeidspartnere

Gruppen samarbeider med en rekke regionale, nasjonale og internasjonale forskningsgrupper.

Kontaktinformasjon

Marianne Aalberg (gruppeleder)

Epost: marianne.aalberg@ahus.no

Fant du det du lette etter?