HELSENORGE

Barn og unges psykiske helse

Vi vil bidra til at barn og unge med psykiske lidelser får god og riktig hjelp. Vi undersøker effekten av behandling som gis, hvem tiltakene virker for og hvordan vi kan forstå psykiske lidelser hos barn og unge bedre.

Vi skal bidra til et bedre behandlingstilbud for barn og unge med psykiske lidelser, og gjøre psykisk helsehjelp mer tilgjengelig og fleksibel. Vi jobber med angsttilstander, depresjon og tvangslidelse (OCD). Vi prøver også ut ny teknologi, for eksempel internettbasert behandling.

Våre prosjekter omfatter barn og unge fra 0 -18 år. Forskningsprosjektene skal gi økt kunnskap om effekt av behandling, samt pasienter og pårørendes erfaringer med tilbudet.

Vi har et nært samarbeid med avdelingen Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) på sykehuset.

Forskningsprosjekter

Små barn, store følelser

Løvetannmødre

​​Familiebehandling av anoreksi - effekt og erfaringer med innføring av FBT-modellen​

Samarbeidspartnere

Gruppen samarbeider med en rekke regionale, nasjonale og internasjonale forskningsgrupper.

Kontaktinformasjon

Marianne Aalberg (gruppeleder)

Epost: marianne.aalberg@ahus.no

Forskningsgruppens medlemmer

Marianne Aalberg (gruppeleder)

Stilling:

Seniorforsker

Akademisk grad:

Ph.D., psykolog

Aktuelt forskningsfelt:

Angst, depresjon, behandlingsforskning, internettbasert behandling

Epost:

marianne.aalberg@ahus.no

Profil på researchgate.net

Profil på Cristin.no

Ketil Hanssen-Bauer

Stilling:

Avdelingsleder

Akademisk grad:

Ph.D., Lege med spesialisering i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri,

Aktuelt forskningsfelt:

Internettbasert behandling, barn som pårørende, pasienterfaringer

Epost:

ketil.hanssen-bauer@ahus.no

Profil på researchgate.net Profil på uio.no

Profil på Cristin.no

Erling Rognli

Akademisk grad:

Ph.d., psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi

Aktuelt forskningsfelt:

Depresjon hos barn og unge

Stilling:

Psykologspesialist

Epost:

erling.rognli@ahus.no

Profil på researchgate.net Profil på uio.no

Profil på Cristin.no

Luxsiya Waraan

Stilling:

Stipendiat

Akademisk grad:

Psykolog

Aktuelt forskningsfelt:

Depresjon og selvmordstanker hos barn og unge

Epost:

luxsiya.waraan@ahus.no

Profil på researchgate.net

Profil på Cristin.no

Helen Suizu Norheim

Stilling:

Stipendiat

Akademisk grad:

Spesialist i klinisk pedagogikk

Aktuelt forskningsfelt:

Utviklingspsykologi, emosjoner, sosialisering, foreldreveiledning, behandlingsforskning

Epost:

helen.suizu.norheim@ahus.no

Profil på researchgate.net

Rita Stensli Enersen

Stilling:

Forskningskoordinator

Epost:

rita.stensli.enersen@ahus.no

Profil på Cristin.no

Signe Revold

Stilling:

FoU-koordinator/rådgiver BUP

Akademisk grad:

Cand.mag i biologi

Epost:

signe.revold@ahus.no

Profil på Cristin.no

Heidi Fjeldheim

Stilling:

Stipendiat

Akademisk grad:

Klinisk spesialist i barn og unges psykiske helse med fordypning i psykoterapi for barn og master i velferdspolitikk

Aktuelt forskningsfelt:

Gravide og spedbarnsforeldre med flergenerasjonsvansker

Epost:

heidi.fjeldheim@ahus.no

Profil på Cristin.no

Jan Christian Nøtnæs

Stilling:

Enhetslede Bråten behandlingssenter

Akademisk grad:

Psykologspesialist

Aktuelt forskningsfelt:

Barn og unge

Epost:

jan.christian.notnaes.ahus.no

Profil på researchgate.net

Profil på Cristin.no

Jon Stefansen

Stilling:

Psykologspesialist Bråten behandlingssenter

Akademisk grad:

Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi

Aktuelt forskninsfelt:

Psykoterapiforskning, helsetjenesteforskning, OCD, klinisk feedback

Epost:

jon.stefansen@ahus.no

Profil på researchgate.net

Profil på Cristin.no

Anne-Lise Holmesland

Stilling:

Rådgiver Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK)

Akademisk grad:

Sosiolog med Ph.D. i psykologi

Aktuelt forskningsfelt:

Individuell mestring og tilfriskning (IMR), profesjonell samhandling, kvalitativ metode

Epost:

anne-lise.holmesland@ahus.no

Profil på Cristin.no

Berit Hjelde Hansen

Stilling:

Overlege/medisinskfaglig rådgiver

Akademisk grad:

Ph.D., Lege med spesialisering i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri

Aktuelt forskningsfelt:

Søvn og psykisk helse

Epost:

bihn@ous-hf.no

Profil på researchgate.net Profil på uio.no

Profil på Cristin.no

Nor Christian Torp

Akademisk grad:

Ph.D., Psykolog

Stilling:

Forsker

Profil på researchgate.net

Profil på Cristin.no

Tormod Stangeland

Akademisk grad:

Psykologspesialist

Aktuelt forskningsfelt:

Selvmordsforebyggende arbeid, klinisk arbeid med selvskading

Stilling

Spesialrådgiver

Epost

tormod.stangeland@ahus.no
 


Profil på cristin.noProfi på researchgate.net


Fant du det du lette etter?