HELSENORGE

Familiebehandling av anoreksi - effekt og erfaringer med innføring av FBT-modellen

Anoreksia nervosa hos ungdom er en alvorlig psykisk lidelse. Ahus innførte i 2018 en strukturert familiebehandling som det primære tilbudet for denne pasientgruppen. Forskningsprosjektet skal undersøke erfaringer med og virkning av denne behandlingsmodellen på kort og lang sikt. 

​​Prosjektet har som formål å finne ut hvordan innføring av behandlingsmodellen Family Based Treatment (FBT) ​for anoreksi hos ungdom har forandret opplevelse og virkning av behandling.

Behandlingsmodellen FBT ble innført i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) ved Ahus i 2018. Vi ønsker å sammenligne hvordan pasienter som fikk behandling før og etter innføringen har opplevd behandlingen de fikk, hvordan det gikk med dem, og hvordan det går på lang sikt. Alle ungdommer som fikk behandling for anoreksi ved Nedre Romerike BUP i årene 2015-2020 blir derfor invitert til å delta i prosjektet.

Prosjektet henter opplysninger om utfall av behandling fra pasientjournal etter samtykke fra deltagerne, og følger dem opp i 20 år etter behandlingsslutt gjennom uttrekk av opplysninger fra offentlige registre. Deltagerne fyller ut et spørreskjema om hvordan de opplevde behandlingen samtidig som de samtykker til å delta i studien.

​Prosjektstart: 1. desember 2022
Prosjektslutt: 31. desember 2042
 

​​Samarbeidspartnere

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjonen Rådgivning om Spiseforstyrrelser (ROS - nettros.no).

Finansiering

Prosjektet fina​nsieres av Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP).​

Navn på prosjektleder og prosjektdeltakere

Erling W. Rognli (prosjektleder)

Hanne C. Kaspersen

Marianne Aalberg

Victoria Frivold

Britt Lode (representant fra ROS)


Fant du det du lette etter?