Psykisk helse, behandling og implementering

Vi arbeider med prosjekter innen psykisk helse som spenner fra molekylær grunnforskning til studier som undersøker implementering og effekt av behandling og helsetjenester.

Vi fokuserer på prosjekter som undersøker kvalitet, implementering og effekt av behandling og helsetjenester for personer med psykiske helseplager. Forskning på hvordan helsetjenestene gis og hvilken virkning de har for pasienter og pårørende, er et område som har stor betydning for videre utvikling av tjenestene.

Brukere, pårørende og helsepersonells erfaringer med ulike typer behandling og tjenester inngår som viktige elementer i forskningen.

Forskningsgruppen har ansvar for flere nasjonale prosjekter som har innflytelse på utforming av norsk helsepolitikk. Blant disse er ulike prosjekter som forsøker å forbedre tilbudet til pasienter med alvorlige psykiske lidelser, undersøkelser av medisinfritt behandlingstilbud og utprøving av tverrfaglige behandlingsteam.

Vi ønsker å bidra til psykiske helsetjenester av høy kvalitet og tjenester som fremmer brukermedvirkning, brukertilfredshet og reduksjon av tvang. Formålet er å evaluere og kvalitetssikre det arbeidet som gjøres innen psykisk helsefeltet, samt undersøke, prøve ut og formidle ny kunnskapsbasert praksis.

Samarbeidspartnere

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Helse Fonna

Stavanger universitetssykehus

Sørlandet sykehus

Sykehuset Innlandet

Helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus (HØKH)

Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Universitetet i Oslo

Høgskolen i SørØst-Norge

Høgskolen i Volda

Akuttnettverket

Mental helse

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)

Department of Neuroscience and Psychiatry, Uppsala University Hospital, Uppsala, Sverige

University College London, UK

Columbia University, New York City, USA

Westat Research Center, USA

McMaster University, Canada

Dalhousie University, Canada

The University of Queensland, Australia

Folkehelseinstituttet

S. Fetissov's Lab, University of Rouen

Medlemmer av forskningsgruppen

Leder

Kristin Sverdvik Heiervang
PhD, psykolog, forsker
Epost: Kristin.S.Heiervang@ahus.no
Les mer om Kristin på www.researchgate.net/profile/Kristin_Heiervang og www.sv.uio.no/psi/personer/vit/krisshe/index.html

Medlemmer

Regina Fröding
PhD-kandidat psykolog
Epost: Regina.Froeding@ahus.no

Henning Værøy
PhD, MD, seniorforsker
Epost: Henning.værøy@ahus.no

Hanne Clausen
PhD, MD, postdoktor
Epost: Hanne.Kristin.Clausen@ahus.no

Johan Siqveland
PhD, psykologspesialist, forsker
Epost: Johan.Siqveland@ahus.no

Kari Standal
Phd-kandidat, Psykologspesialist
Epost. Kari.standal@ahus.no

Ole Gunnar Tveit
Stipendiat Psykolog
Epost: Ole.gunnar.tveit@ahus.no

Ajmal Hussain
PhD, MD, forsker, overlege Groruddalen DPS
Epost: Ajmal.Hussain@ahus.no

Torleif Ruud
PhD, MD, seniorforsker, professor emeritus
Epost: Torleif.ruud@medisin.uio.no
Les mer om Torleif på www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/torleifr/index.html

Kari Ann Leiknes
Phd, overlege
Epost: Kari.Ann.Leiknes@ahus.no

Olav Nyttingnes
PhD psykolog postdoktor
Epost: olav.nyttingnes@ahus.no

Forskningsprosjekter

 • Implementering av en evidensbasert behandlingsmetode (IMR) for personer med alvorlige psykiske lidelser
 • Er felles primærhelsetjeneste og psykisk helsevern bedre enn nåværende praksis for personer med psykiske og andre sykdommer?
 • Bedre psykosebehandling (Implementering av nasjonale retningslinjer for psykosebehandling)
 • Etablering av medisinfritt døgntilbud
 • Pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske problemer
 • Forskningsbasert evaluering av ACT-team i Norge
 • Akutteam i psykisk helsevern for voksne
 • Åpen dialog
 • Forskningsbasert evaluering av FACT-team
 • Autoimmunitet og vold
 • Kognitiv svikt og nyretransplanterte

Relevant informasjon

Etablering av medisinfritt døgntilbud

Bedre psykosebehandling (bedrepsykosebehandling.no)

Psykisk helse, behandling og implementering - Facebookgruppe (facebook.com)

Kontaktinformasjon

Kristin Sverdvik Heiervang (leder)
Epost: Kristin.S.Heiervang@ahus.no

Fant du det du lette etter?