Psykobiologi

Forskningsgruppen Psykobiologi er interessert i å studere hvordan mentale fenomener og kroppens fysiologi påvirker hverandre, og å oppdage nye måter man kan påvirke observerte interaksjoner

​Målsetningen er å identifisere systemiske mekanismer for vanlige psykiske lidelser som depresjon, og å bruke denne kunnskapen til å utvikle eller optimalisere behandlingen. For å oppnå dette studeres ulike populasjoner som omfatter både friske frivillige og mennesker med ulike psykiske lidelser.

Forskningsprosjekter

  • Kuopio Birth Cohort (KuBiCo)
  • Optimizing Transcranial Electrical Stimulation for Clinical Applications (OptES)

Kontaktinformasjon

Soili Marianne Lehto (leder)
Epost: soili.lehto@ahus.no og s.m.lehto@medisin.uio.no 

Medlemmer av forskningsgruppen

Soili Marianne Lehto (leder)

Akademisk grad

Ph.d, Lege med spesialisering i psykiatri

Stilling

Seniorforsker

Fagområde

Fysiologiske forstyrrelser knyttet til depresjon, perinatal psykiatri

Epost

soili.lehto@ahus.no og s.m.lehto@medisin.uio.no

Profiler

Profil på researchgate.netProfil på uio.noProfil på cristin.no

Guro Pauck Bernhardsen

Akademisk grad

ph.d.

Stilling

Postdoktor

Aktuelt forskningsfelt

Perinatal psykiatri

Epost

guro.pauck.bernhardsen@ahus.no 

Profiler

Profil på cristin.noProfil på researchgate.net

Ville Airaksinen

Akademisk grad

Lege, Sivilingeniør, Bachelor i statsvitenskap

Stilling

Stipendiat

Aktuelt forskningsfelt

Perinatal psykiatri

Epost

ville.airaksinen@helsinki.fi

Profiler

Profil på researchgate.net

Toni Ali-Sisto

Akademisk grad

Lege

Stilling

Stipendiat

Aktuelt forskningsfelt

Fysiologiske forstyrrelser knyttet til depresjon

Epost

tonial@student.uef.fi

Profiler

Profil på researchgate.net

Saara Happo

Akademisk grad

Master i farmasi

Stilling

Stipendiat

Aktuelt forskningsfelt

Medisinsk etikk

Epost

saara.happo@uef.fi

Profiler

Profil på researchgate.net

Aleksi Ruohomäki

Akademisk grad

Lege, Bachelor i matematikk

Stilling

Stipendiat

Aktuelt forskningsfelt

Perinatal psykiatri

Epost

ruohomaki.aleksi@gmail.com

Profiler

Profil på researchgate.net

Siiri-Liisi Kraav

Akademisk grad

Master i sosialpedagogikk

Stilling

Stipendiat

Aktuelt forskningsfelt

Ensomhet og kroniske sykdommer

Epost

siiri-liisi.kraav@uef.fi

Profiler

Profil på researchgate.net

Hannele Tiainen

Akademisk grad

Lege

Stilling

Stipendiat

Aktuelt forskningsfelt

Perinatal psykiatri

Epost

hannele.tiainen@helsinki.fi

Markus Varheenmaa

Akademisk grad

Lege

Stilling

Stipendiat

Aktuelt forskningsfelt

Ikke-invasive nevromodulerende metoder

Epost

markus.varheenmaa@uef.fi

Profiler

Profil på researchgate.net
Fant du det du lette etter?