Rus og avhengighet

Vi initierer og drifter forskningsprosjekter innenfor rus- og avhengighetsfeltet. Vårt primære satsingsområde er klinisk behandlingsforskning, med fokus på pasientenes, brukergruppenes og pårørendes behov.

​Vi har som mål å gjennomføre klinisk forskning som bidrar til et bedre behandlingstilbud for personer med rus og avhengighetsproblem. Vi starter opp prosjekter etter behov og problemstillinger som løftes frem i samfunnsdebatten av brukerorganisasjoner og helsearbeidere.

Vårt største pågående prosjekt er NaltRec-studien, hvor vi prøver ut langtidsvirkende Naltrekson som et behandlingsalternativ for opioidavhengige.

Samarbeidspartnere

Storbyuniversitetet

Universitetet i Sørøst-Norge

SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning), Universitetet i Oslo

Sykehuset i Vestfold

Haukeland Universitetssykehus

Sørlandet Sykehus

Oslo Universitetssykehus

Universitetet Sør-Øst Norge

Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt)

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO

Clinical Trials Network, National Institute of Drug Abuse, USA

Universitetet i Uppsala

RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon)

ProLARNett (interesseorganisasjon for LAR-brukere)

Forbundet mot rusgift

Medlemmer av forskningsgruppen

Leder

Lars Tanum
Professor, dr.med. med spesialisering i psykiatri, farmakologi og toksikologi
Opioid avhengighet, klinisk psykofarmakologi
Seniorforsker
E-post: Lars.Tanum@ahus.noProfil på ResearchGateProfil på OsloMet

Medlemmer

Bente M. Weimand
Ph.D., Spesialsykepleier i psykiatri
Opioidavhengighet med fokus på pårørende
Seniorforsker
E-post: Bente.M.Weimand@ahus.no

Profil på ResearchGateProfil på OsloMet

Kristin Klemmetsby Solli
Ph.D., Sosionom med master i psykososialt arbeid, rus- og avhengighetsbehandling
Naltrekson som behandling av opioidavhengighet
Postdoktor
E-post: kristin.klemmetsby.solli@ahus.no eller k.k.solli@medisin.uio.no

Profil på ResearchGateProfil på UiO

Wenche Helleren Reichelt
Ph.D., biokjemi
Forskningskoordinator
E-post: Wenche.helleren.reichelt@ahus.no

Profil på ResearchGate

Linn C. Wergeland Digranes
Psykiatrisk sykepleier
Naltrekson som behandling av opioidavhengighet
Spesialkonsulent/Leder av forskningsutvalget (FU) ARA
E-post: linw@ahus.no

Anne Marciuch
Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi
Naltrekson, rus og avhengighet
Stipendiat
E-post: Anne.marciuch@ahus.no

Profil på ResearchGateKarin Merethe Waleur
Sosionom med master i psykososialt arbeid rus- og avhengighetsbehandling
Naltrekson  som behandling av opiodavhengighet
Forskningsmedarbeider
E-post: karin.merethe.waleur@ahus.no

Ingeborg Skjærvø
Ph.D. , master i kognitiv nevropsykologi
Smerte blant opioidavhengige, Naltrekson, rus og kriminalitet
Postdoktor
E-post: Ingeborg.skjaervo@nkvts.no

Profil på ResearchGate

Forskningsprosjekter

  • NaltRec
  • Forebygging av opioidbruk og overdose etter fengsel eller døgnbehandling
  • Kartlegging av kronisk smerte hos opioidavhengige
  • Barn og unges erfaringer som pårørende til foreldre med rusproblem
  • Levekårsstudie av familier med spilleproblem
  • Signalstoffer i hjernen (nevropeptider) og immunmarkører ved generalisert kronisk smerte

Kontaktinformasjon

Lars Tanum
Epost: Lars.Tanum@ahus.no

Kristin Klemmetsby Solli
Epost: krsoll@ahus.no eller k.k.solli@medisin.uio.no

Fant du det du lette etter?