Rus og avhengighet

Vi initierer og drifter forskningsprosjekter innenfor rus- og avhengighetsfeltet. Vårt primære satsingsområde er klinisk behandlingsforskning, med fokus på pasientenes, brukergruppenes og pårørendes behov.

​Vi har som mål å gjennomføre klinisk forskning som bidrar til et bedre behandlingstilbud for personer med rus og avhengighetsproblem. Vi starter opp prosjekter etter behov og problemstillinger som løftes frem i samfunnsdebatten av brukerorganisasjoner og helsearbeidere.

Vårt største pågående prosjekt er NaltRec-studien, hvor vi prøver ut langtidsvirkende Naltrekson som et behandlingsalternativ for opioidavhengige.

Samarbeidspartnere

 • Storbyuniversitetet
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning), Universitetet i Oslo
 • Sykehuset i Vestfold
 • Haukeland Universitetssykehus
 • Sørlandet Sykehus
 • Oslo Universitetssykehus
 • Universitetet Sør-Øst Norge
 • Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
 • STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt)
 • Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO
 • Clinical Trials Network, National Institute of Drug Abuse, USA
 • Universitetet i Uppsala
 • RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon)
 • ProLARNett (interesseorganisasjon for LAR-brukere)
 • Forbundet mot rusgift

Forskningsprosjekter

 • NaltRec
 • Forebygging av opioidbruk og overdose etter fengsel eller døgnbehandling
 • Kartlegging av kronisk smerte hos opioidavhengige
 • Barn og unges erfaringer som pårørende til foreldre med rusproblem
 • Levekårsstudie av familier med spilleproblem
 • Signalstoffer i hjernen (nevropeptider) og immunmarkører ved generalisert kronisk smerte

Kontaktinformasjon

Lars Tanum
Epost: Lars.Tanum@ahus.no

Kristin Klemmetsby Solli
Epost: krsoll@ahus.no eller k.k.solli@medisin.uio.no

Forskningsprosjekter

 • Forebygging av opioidbruk og overdose etter fengsel eller døgnbehandling
 • Kartlegging av kronisk smerte hos opioidavhengige
 • Barn og unges erfaringer som pårørende til foreldre med rusproblem
 • Levekårsstudie av familier med spilleproblem
 • Signalstoffer i hjernen (nevropeptider) og immunmarkører ved generalisert kronisk smerte


Medlemmer av forskningsgruppen

Lars Tanum (Leder)

Akademisk grad:

Professor, dr.med. med spesialisering i psykiatri, farmakologi og toksikologi

Stilling:

Seniorforsker

Aktuelt forskningsfelt:

Opioid avhengighet, klinisk psykofarmakologi

Epost:

Lars.Tanum@ahus.no

Profil på researchgate.net Profil på oslomet.no

Bente M. Weimand

Akademisk grad:

Ph.D., Spesialsykepleier i psykiatri

Stilling:

Seniorforsker

Aktuelt forskningsfelt:

Opioidavhengighet med fokus på pårørende

Epost:

Bente.M.Weimand@ahus.no

Profil på researchgate.net

Profil på Universitetet i Sørøst-Norge

Kristin Klemmetsby Solli

Akademisk grad:

Ph.D., Sosionom med master i psykososialt arbeid, rus- og avhengighetsbehandling

Stilling:

Postdoktor

Aktuelt forskningsfelt:

Naltrekson som behandling av opioidavhengighet

Epost: 

kristin.klemmetsby.solli@ahus.no eller k.k.solli@medisin.uio.no

Profil på researchgate.net Profil på uio.no

Wenche Helleren Reichelt

Akademisk grad:

Ph.D., biokjemi

Stilling:

Forskningskoordinator

Epost:

Wenche.helleren.reichelt@ahus.no

Profil på researchgate.no

Linn C. Wergeland Digranes

Akademisk grad:

Psykiatrisk sykepleier

Stilling:

Spesialkonsulent/Leder av forskningsutvalget (FU) ARA

Aktuelt forskningsfelt:

Naltrekson som behandling av opioidavhengighet

Epost:

linw@ahus.no

Anne Marciuch

Akademisk grad:

Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi

Stilling:

Stipendiat

Aktuelt forskningsfelt:

Naltrekson, rus og avhengighet

Epost:

Anne.marciuch@ahus.no

Profil på researchgate.net

Karin Merethe Waleur

Akademisk grad:

Sosionom med master i psykososialt arbeid rus- og avhengighetsbehandling

Stilling:

Stipendiat

Aktuelt forskningsfelt:

Naltrekson  som behandling av opiodavhengighet

Epost:

karin.merethe.waleur@ahus.no

Ingeborg Skjærvø

Akademisk grad:

Ph.D. , master i kognitiv nevropsykologi

Stilling:

Postdoktor

Aktuelt forskningsfelt:

Smerte blant opioidavhengige, Naltrekson, rus og kriminalitet

Epost:

Ingeborg.skjarvo@nkvts.no

Profil på researchgate.no

Christina L. Redondo

Akademisk grad

Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid, Master i psykisk helsearbeid

Aktuelt forskningsfelt

Naltrekson, opioider, rus, avhengighet, psykisk helse

Stilling

Stipendiat

Epost

christina.liv.redondo@ahus.no
 

Profil på Lenke.researchgate.net Profil på oslomet.no
Fant du det du lette etter?