Rus og avhengighet

Vi initierer og drifter forskningsprosjekter innenfor rus- og avhengighetsfeltet. Vårt primære satsingsområde er klinisk behandlingsforskning, med fokus på pasientenes, brukergruppenes og pårørendes behov.

​Vi har som mål å gjennomføre klinisk forskning som bidrar til et bedre behandlingstilbud for personer med rus og avhengighetsproblem. Vi starter opp prosjekter etter behov og problemstillinger som løftes frem i samfunnsdebatten av brukerorganisasjoner og helsearbeidere.

Vårt største pågående prosjekt er NaltRec-studien, hvor vi prøver ut langtidsvirkende Naltrekson som et behandlingsalternativ for opioidavhengige.

Samarbeidspartnere

Storbyuniversitetet

Universitetet i Sørøst-Norge

SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning), Universitetet i Oslo

Sykehuset i Vestfold

Haukeland Universitetssykehus

Sørlandet Sykehus

Oslo Universitetssykehus

Universitetet Sør-Øst Norge

Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt)

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO

Clinical Trials Network, National Institute of Drug Abuse, USA

Universitetet i Uppsala

RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon)

ProLARNett (interesseorganisasjon for LAR-brukere)

Forbundet mot rusgift

Medlemmer av forskningsgruppen

Leder

Lars Tanum
Professor, dr.med
Opioid avhengighet; neuroinflammasjon
Forskningsgruppeleder/Seniorforsker
Epost: Lars.Tanum@ahus.no

Medlemmer

Bente M. Weimand
Førsteammanuensis, PhD
Opioidavhengighet fokus på pårørende
Seniorforsker
Epost: Bente.M.Weimand@ahus.no

Kristin Klemmetsby Solli
Ph.D.
Naltrekson som behandling av opioidavhengighet
Postdoktor
Epost: krsoll@ahus.no eller k.k.solli@medisin.uio.no

Wenche H. Reichelt
Ph.D.
Koordinering av legemiddelstudier, datainnsamling, prosedyrer, lover og Good Clinical Practice (GCP).
Forskningskoordinator
Epost: Wenche.helleren.reichelt@ahus.no

Linn C. Wergeland Digranes
Psyk.spl.
Naltrekson som behandling av opioidavhengighet
Spesialkonsulent/Leder av forskningsutvalget (FU) ARA
Epost: Linn.digranes@ahus.no
Telefon: 416 47 761

Ingeborg Skjærvø
Ph.D.
Smerte blant opioidavhengige, Naltrekson, rus og kriminalitet
Postdoktor
Epost: Ingeborg.skjaervo@ahus.no

Anne Marciuch
Psykologspesialist
Naltrekson, rus
Stipendiat
Epost: Anne.marciuch@ahus.no

Zill-E Huma Latif
Ph.D.
Naltrekson mot opioidavhengighet, smerte hos opioideavhengige
Overlege

Forskningsprosjekter

  • NaltRec
  • Forebygging av opioidbruk og overdose etter fengsel eller døgnbehandling
  • Kartlegging av kronisk smerte hos opioidavhengige
  • Barn og unges erfaringer som pårørende til foreldre med rusproblem
  • Levekårsstudie av familier med spilleproblem
  • Signalstoffer i hjernen (nevropeptider) og immunmarkører ved generalisert kronisk smerte

Kontaktinformasjon

Lars Tanum
Epost: Lars.Tanum@ahus.no

Kristin Klemmetsby Solli
Epost: krsoll@ahus.no eller k.k.solli@medisin.uio.no

Fant du det du lette etter?