HELSENORGE

eBiobank - elektronisk sporingsløsning for biobankprøver

​Registrering av forskningsbiobank i sporingssystemet eBiobank

eBiobank er et elektronisk sporingssystem til bruk for REK-godkjente generelle og spesifikke forskningsbiobanker. eBiobank sørger for bedre håndtering av humant biologisk materiale ved at innregistrering standardiseres, man får oversikt over hvor prøvene er og hvor mye som er igjen, samt oversikt over uttak fra biobanken ved elektroniske søk. Systemet er tilrettelagt for opplasting av nødvendige dokumenter som samtykkemal, SOP’er, REK-godkjenning, Material Transfer Agreement (MTA) med mer.

Ahus har lokal systemadministrator, som tilbyr kurs og opplæring ved kjøp av lisens. Kontakt oss på epost ebiobank@ahus.no , eller fyll ut kartleggingsskjema og send dette til ebiobank@ahus.no . Systemadministrator tar kontakt for planlegging av informasjonsmøte. Mer informasjon om eBiobank er også tilgjengelig her.

eBiobank er tilgjengelig på Ahus-nett, og man bestiller tilgang til eBiobank-snarveien via MinSykehuspartner. Det er utviklet en veileder for bestilling.

Import av eksisterende biobank

Eksisterende forskningsbiobanker kan importeres til eBiobank. Importprosjekter gjennomføres ved at forskningsgruppen får veiledning i utfylling av standardiserte importfiler. Disse skal etter hvert importeres til eBiobank. Det finnes to importfiler; en for donorinformasjon og en for prøveinformasjon. Det er laget en veileder som forklarer de ulike feltene i importfilene, samt en oversikt over de lister og tabeller som finnes i systemet.

Kostnad

Tidligere var det en etableringskostnad og en årlig brukerbetaling, men det er nå kun en engangskostnad ved etablering; 50 000,- for generell biobank og 20 000,- for spesifikk biobank. Denne prisen inkluderer opprettelse, veiledning i eBiobank, brukerkurs og brukerstøtte, samt tilgang for 3 navngitte brukere. 
Skal det migreres/importeres eksisterende data om donorer- og prøver inn i eBiobank, så gjennomføres det som et fakturerbart migreringsprosjekt. Det er utviklet standardiserte importmaler for eksisterende donor- og prøveinformasjon.

Utstyr

eBiobank stiller ingen krav om at prøvene må være barkodemerket, men se gjerne over utstyrslisten​ om noe kan være aktuelt.

Printe etiketter fra eBiobank

Det er mulig å printe etiketter med informasjon om prøven, og følgende etikettemaler finnes allerede i systemet. Vi designer flere ved behov.

Endringer

Det finnes en del skjemaer som benyttes ved endringsmelding, ta kontakt med systemadministrator.

Fant du det du lette etter?