HELSENORGE

eBiobank - elektronisk sporingsløsning for biobankprøver

eBiobank er et sporingssystem (IT-program) til bruk for REK-godkjente generelle og prosjektspesifikke forskningsbiobanker. 

I eBiobank standardiseres innregistrering av prøver, man får oversikt over hvor prøver er lagret og hvor mye som er igjen. Søk kan utføres, og uttak logges. Sensitive opplysninger krypteres, og man forholder seg til avidentifiserte donor-løpenummer. Hver donor kan ha flere prøver tilknyttet, og prøvene får unike prøvenummer. eBiobank benyttes både ved Oslo universitetssykehus (OUS), Akershus universitetssykehus (Ahus) og Sykehuset Sørlandet (SSHF), og det er satt opp separate databaser ved hvert HF.

Import av eksisterend​e biobank​

Eksisterende forskningsbiobanker kan importeres til eBiobank. Importprosjekter gjennomføres ved at forskningsgruppen får veiledning i utfylling av standardiserte importfiler. Disse kan etter hvert importeres til eBiobank. 

Skal det importeres eksisterende data om donorer- og prøver inn i eBiobank, så gjennomføres det som et fakturerbart migreringsprosjekt. Det er utviklet standardiserte importmaler for eksisterende donor- og prøveinformasjon. 

Ved import av eksisterende forskningsbiobank faktureres arbeidet per time (900 kr). Dette kommer i tillegg til etableringskostnaden, og det gis et estimat i forkant. ​

​​​​Kostnad

​Etableringskostnad er en engangskostnad ved etablering; 50.000,- for generell biobank og 20.000,- for prosjektspesifikk biobank. Denne prisen inkluderer opprettelse, veiledning i eBiobank, brukerkurs og brukerstøtte, samt tilgang for 3 navngitte brukere. ​

​Utstyr

eBiobank stiller ingen krav om at prøvene må være barkodemerket. Man kan benytte både etiketteprinter og ulike barkodeskannere. Deler av utstyret bestilles ved hjelp av eget bestillingsskjema, resten bestilles via iProc.​

​Ressurser og informasjon

​​​

​​Ny biobank:

Kartleggingsskjema - sendes til ebiobank@ahus.no

Etikettprinter og ulike barkodeskannere

Installeringsguider:


Import av eksisterende biobank:

​Generell informasjon om import av eksisterende biobank (PDF)

Importfiler - donorinformasjon (xlsx) og prøveinformasjon (xlsx)

Utfyllende informasjon om feltene i de standardiserte importfilene​ (PDF)


Ny bruker:

Søke om tilgang til eBiobank-snarveien  (PDF)

Digitalt oppstartskurs for nye brukere, med fokus på innregistrering. Vi benytter eBiobank Training.

Kursoppgaver ​(PDF) gjennomføres under kurset. For påmelding; send navn og biobanktilhørighet til lokal systemrådgiver.


Eksisterende bruker:

Brukerstøtte: kontakt oss på ebiobank@ahus.no 

Brukerveiledning - publisert i eBiobank (LIMS File Browser - User Manual). 

Videosnutter av utvalgte funksjoner i eBiobank (Youtube.com)​

Feltnavn ved søk og eksport til Excel​ (PDF) - oversikt over de mest benyttede feltene i Sample-tabellen

Tips fra eBiobank fagnettverk ved planlegging av multisenterbiobanking (PDF)

Fant du det du lette etter?