Forskningsfasiliteter

Campus Ahus

Campus Ahus tilbyr administrative støttefunksjoner for universitetsansatte, ledelse og medisinerstudenter på de tre klinikkene ved Akershus universitetssykehus.

Les mer om Campus Ahus (uio.no)

Datafangst

Analyseavdelingen er et serviceorgan for forskere på Ahus og UiO. Vi hjelper til med datainnsamling, datauttrekk og sikker lagring av forskningsdata.

Les mer om datafangst

Datalagring - tjenester for sensitive data (TSD)

Ahus har avtale tjenester for sensitive data (TSD).

Les mer om TSD

Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT)

Divisjon for Diagnostikk og teknologi yter service av høy faglig kvalitet innen våre spesialområder for sykehusets inneliggende og polikliniske pasienter, samt pasienter fra primærhelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

Les mer om Diagnostikk og teknologi

EpiGen

EpiGen er et moderne forskningslaboratorium som vil skape nye muligheter for å forstå hvordan ny kunnskap om menneskets arvemateriale kan bidra til forbedret pasientbehandling.

Les mer om EpiGen

Forskningsbiobank

Planlegger du å samle inn pasientprøver i forbindelse med ditt forskningsprosjekt? Da lurer du kanskje på hva du må huske å tenke på, hva Ahus kan tilby deg som forsker av infrastruktur og hvor du kan få råd og veiledning?

Les mer om biobank

Forskningsformidling

Inven2

​Inven2 har ansvar for avtaleinngåelse og økonomioppfølging ved kliniske studier som helt eller delvis er finansiert av oppdragsgiver.

Les mer om Inven2

Klinisk forskningspoliklinikk

Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek

Medisinsk divisjon - avdeling for forskning

Monitorering

NorCRIN

NorCRIN er en nasjonal forskningsinfrastruktur med hovedmål å styrke og forenkle samarbeid innen alle kategorier av klinisk forskning i Norge.

Les mer om NorCRIN (norcrin.no)

Regional forskningsstøtte

Regional forskningsstøtte leverer operative støttefunksjoner til forskere ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst.

Les mer om regional forskningsstøtte (oslo-universitetssykehus.no)