Datalagring - TSD

Ahus har avtale med TSD.

  • TSD gir forskere ved UiO, UH-sektoren, universitetssykehusene og andre offentlige forskningsinstitusjoner en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata. 
  • TSD utvikles og driftes av USIT ved UiO, og inngår i NorStore, den nasjonale infrastrukturen for håndtering og lagring av vitenskapelige data
Se mer informasjon om TSD (ekstern lenke) Samarbeidsavtale (PDF)

Mal prosjektavtale (PDF)