Forskningsbiobank

Forskningsbiobank skal opprettes der man har til hensikt å oppbevare humant biologisk materiale til forskning. Veiledende grense for krav om opprettelse av forskningsbiobank er oppbevaring utover to måneder. Dette betyr at destrueres det biologiske materiale innen to måneder etter analyse, trenger man ikke opprette forskningsbiobank.

Informasjonen på denne siden gir et overblikk over prosedyrer, samt tilgjengelig infrastruktur for forskningsbiobanker ved Ahus.

Forskningsbiobank prosedyre (PDF)

Fryselager

Pasient materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning, såkalte forskningsbiobanker, lagres i en sentral biobankfasilitet fordelt på flere rom, lokalisert i hovedbygget og på Nye Nord bygget. Hovedsakelig tilbys det lagring av forskningsprøver på -80 grader. EpiGen, seksjon for klinisk molekylærbiologi, drifter biobankfasilitetene. Fryserne er temperaturovervåket og er tilknyttet 24/7 vaktbemanning. Ta kontakt med Anna Frengen på epost: anna.frengen@ahus.no

eBiobank

Registrering av forskningsbiobank i sporingssystemet ebiobank

eBiobank er et elektronisk sporingssystem til bruk for REK-godkjente generelle og spesifikke forskningsbiobanker. eBiobank sørger for bedre håndtering av humant biologisk materiale ved at innregistrering standardiseres, man får oversikt over hvor prøvene er og hvor mye som er igjen, samt oversikt over uttak fra biobanken ved elektroniske søk. Systemet er tilrettelagt for opplasting av nødvendige dokumenter som samtykkemal, SOP’er, REK-godkjenning, Material Transfer Agreement (MTA) med mer.

eBiobank kan brukes av nye biobanker og for de som ønsker å migrere inn eksisterende biobank. Ahus har lokal systemadministrator, som tilbyr kurs og opplæring ved kjøp av lisens.

Ved Ahus er det avdeling for forskning, medisinsk divisjon som ivaretar denne oppgaven. Kontakt oss på epost ebiobank@ahus.no

Høres dette interessant ut?

Fyll ut kartleggingsskjema og send dette til ebiobank@ahus.no. Systemadministrator tar kontakt for planlegging av informasjonsmøte.

eBiobank er tilgjengelig på Ahus-nett, og man bestiller tilgang til eBiobank-snarveien via MinSykehuspartner. Det er utviklet en veileder for bestilling.

Import av eksisterende biobank

Eksisterende forskningsbiobanker kan importeres til eBiobank. Importprosjekter gjennomføres ved at forskningsgruppen får veiledning i utfylling av standardiserte importfiler. Disse skal etter hvert importeres til eBiobank. Det finnes to importfiler; en for donorinformasjon og en for prøveinformasjon. Det er laget en veileder som forklarer de ulike feltene i importfilene, samt en oversikt over de lister og tabeller som finnes i systemet.

Kostnad

Tidligere var det en etableringskostnad og en årlig brukerbetaling, men det er nå kun en engangskostnad ved etablering; 50 000,- for generell biobank og 20 000,- for spesifikk biobank.
Skal det migreres/importeres eksisterende data om donorer- og prøver inn i eBiobank, så gjennomføres det som et fakturerbart migreringsprosjekt. Det er utviklet standardiserte importmaler for eksisterende donor- og prøveinformasjon.

Utstyr

eBiobank stiller ingen krav om at prøvene må være barkodemerket, men se gjerne over utstyrslisten om noe kan være aktuelt.

Printe etiketter fra eBiobank

Det er mulig å printe etiketter med informasjon om prøven, og følgende etikettemaler finnes allerede i systemet. Vi designer flere ved behov.

Endringer

Det finnes en del skjemaer som benyttes ved endringsmelding, ta kontakt med systemadministrator.

Overføring av humant biologisk materiale

Ved overføring av biologisk materiale til utland skal det etableres en overførselsavtale, som sikrer at bruk av biologisk materiale skjer i henhold til formelle godkjenninger

Data and Material Sharing Agreement (Word)

Register Biologisk forskningsreservasjon

Dette er aktuelt dersom du søkt om dispensasjon fra taushetsplikten (unntak fra samtykke), for å benytte biologisk materiale som er samlet inn i forbindelse med helsetjenesten. Pasienten har anledning til å reservere seg mot forskning på eget biologisk materiale samlet inn i helsetjenesten. Dette forutsetter at alle pasienter som avgir prøver til diagnostikk og behandling får informasjon om reservasjonsadgangen og har mulighet til å reservere seg.

Biologisk forskningsreservasjon (fhi.no)