Helsefaglig forskningspoliklinikk

Helsefaglig forskningspoliklinikk er et lavterskeltilbud om rådgivning i helsefaglige forskningsspørsmål.

Helsefaglig forskningspoliklinikk kan tilby:

  • hjelp til å identifisere og presisere mulige problemstillinger i en tidlig idefase
  • hjelp til å avklare anvendeligheten av ulike forskningsmetoder, med hensyn til aktuelle problemstillinger og prosjekter
  • råd om fremgangsmåter for forberedelser av et forskningsprosjekt
  • råd om søking om forskningsmidler.

Vi kan ikke tilby:

  • et langvarig veiledningsforhold
  • en erstatning for veileder i et utdanningsløp

Dersom det skulle bli aktuelt å utvide kontakten til et mer omfattende samarbeid, vil dette medføre en drøfting om betingelser for samarbeidet, inkludert medforfatterskap.

Ansettelsesforhold

Poliklinikken gjelder fortrinnsvis ansatte på Ahus og UiO, Campus Ahus.

Kompetanse

Alle med helsefaglig utdanning som planlegger eller holder på med et forskningsprosjekt på master- eller doktorgradsnivå kan få hjelp av oss.

Kontaktinformasjon

Poliklinikken er åpen for alle ansatte på Ahus og UiO, Campus Ahus.

Kontakt Anne Werner på epost anne.werner@ahus.no for nærmere avtale.


Fant du det du lette etter?