HELSENORGE

Inven2

Inven2 har ansvar for avtaleinngåelse og økonomioppfølging ved kliniske studier som helt eller delvis er finansiert av oppdragsgiver.

Kontaktinformasjon Ahus: intervensjonsstudier@ahus.no

Stedbundne fond

Inven2 tilbyr en forskningsfondsordning der det kan settes inn opptjente midler fra kliniske studier og overskudd fra kommersialisering av forskning. Midlene kan benyttes til fremtidig forskning i avdelingen.

Inven2 - forskningsfond (ekstern lenke)

Kontaktperson Ahus: Karin Vassbakk (karin.vassbakk@ahus.no)

Kommersialisering

Inven2 - innovasjon (ekstern lenke)

Kontaktperson Ahus: Karin Vassbakk (karin.vassbakk@ahus.no)