HELSENORGE

Helsefaglig forskningspoliklinikk

Dette er et lavterskeltilbud hvor vi gir råd om kvalitative forskningsdesign og metoder.

Vi kan tilby:

  • hjelp til å identifisere og presisere mulige problemstillinger i en tidlig idefase
  • hjelp til å avklare anvendeligheten av ulike forskningsmetoder til aktuelle problemstillinger og prosjekter
  • råd om fremgangsmåter for forberedelser av et forskningsprosjekt
  • råd i forbindelse med søknader om forskningsmidler

Vi kan ikke tilby:

  • langvarig veiledningsforhold
  • erstatning for veileder i et utdanningsløp

Dersom det skulle bli aktuelt å utvide kontakten til et mer omfattende samarbeid, vil dette medføre en avklaring av betingelser for samarbeidet, inkludert eventuelt medforfatterskap.

Ansettelsesforhold

Tilbudet gjelder fortrinnsvis ansatte på Ahus og UiO, Campus Ahus.

Kompetanse

Alle ansatte som planlegger eller holder på med et forskningsprosjekt på master- eller doktorgradsnivå kan få hjelp av oss.

Kontaktinformasjon

Kontakt Anne Werner på epost anne.werner@ahus.no for nærmere avtale.

Fant du det du lette etter?