HELSENORGE

Helseøkonomi

Dette er et lavterskeltilbud for ansatte på Ahus og UiO som har interesse for helseøkonomiske problemstillinger i en klinisk setting.

 Vi kan tilby:

 • diskusjon om hvordan helseøkonomiske problemstillinger kan passe inn i kliniske prosjekter
 • kostnad-effekt-analyser og kostnad-nytte-analyser
  • valg av effektmål: helserelatert livskvalitet (HRQoL) målt ved for eksempel EQ5D, 15D, SF-6D)
  • råd om relevante kostnadskomponenter
  • råd om innsamling av data
  • råd om bruk av metoder og analyser
 • andre helseøkonomiske problemstillinger (finansiering, kostnadsanalyser, valgmodeller, etc.)
 • råd om fremgangsmåter for forberedelser av et forskningsprosjekt
 • råd om søknadsskriving

Vi kan ikke bistå med:

 • et langvarig veiledningsforhold
 • en erstatning for veileder i et utdanningsforløp

Dersom det skulle bli aktuelt å utvide kontakten til et mer omfattende samarbeid, vil dette medføre en drøfting om betingelser for samarbeidet, inkludert medforfatterskap. 

Kontaktinformasjon

Tilbudet er åpen for alle ansatte på Ahus og UiO, Campus Ahus. 

Kontakt Hilde Lurås på hilde.luras@ahus.no for nærmere avtale.

Fant du det du lette etter?