Statistikk og kvantitative metoder

Vi tilbyr rådgivning i analyse og bruk av statistiske metoder.

Du kan få hjelp til å bearbeide et datasett etter sunne statistiske metoder. Vi tilbyr følgende statistikkstøtte:

  • diskusjon om variabler, inkludert hjelp til å definere dem og hva de kan brukes til
  • valg av statistiske metoder, inkludert hjelp til å forstå disse, og praktiske råd om hvordan man skal gå frem

Vi kan ikke tilby:

  • et langvarig veiledningsforhold eller en erstatning for veileder i et utdanningsløp
  • å gjøre hele analysearbeidet
  • å lære opp uerfarne i statistikkprogrammer

Vi gir imidlertid gjerne råd om hvor ansatte kan gå på kurs for å tilegne seg nødvendig kunnskap.

Etter nærmere vurdering kan den som gir statistikkstøtte vurdere om vi skal bidra mer enn det som er beskrevet ovenfor. I slike tilfeller må vi drøfte betingelser for videre samarbeid, inkludert avgjørelser om medforfatterskap.

Ansettelsesforhold

  • Ansatte ved Ahus og UiO, Campus Ahus får hjelp til alle typer problemstillinger, men vi søker å anlegge et helsetjenesteforskningsperspektiv der det er mulig.
  • Ansatte utenfor Ahus kan ytes statistikkstøtte hvis det er ledd i et vitalt prosjektsamarbeid der statistikeren deltar på lik linje med andre forskere.


Kompetanse

Den som mottar statistikkstøtte må ha basiskompetanse for anvendelse av et statistikkprogram, og et minimum av kjennskap til statistikk, som inkluderer:

  • hvordan man åpner og lukker programmet, legger inn og lagrer data etc.
  • definisjon av variabler (string, skala, nominal, ordinal)
  • enkel uni- og bivariat deskriptiv analyse i form av fordelinger, krysstabeller etc.


Vi oppmuntrer de som søker hjelp til å være åpne med hensyn til å tillate andre å være til stede under drøfting av eget prosjekt. På den måten knytter vi bånd mellom forskningsinteresserte klinikere, og utvider tilgjengelig læringstid ved at flere lærer samtidig.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Vi har drop-in hver tirsdag fra klokken 13.30 til 15.00, åpent for alle ansatte på Ahus og UiO, Campus Ahus. Du finner oss i Nye nord 5. etasje.

Epost: jurates@medisin.uio.no

Fant du det du lette etter?