HELSENORGE

Statistisk poliklinikk (Statistikk og kvantitative metoder)

Vi oppfordrer forskere å ta kontakt med Statistisk poliklinikk allerede i planleggingsfasen av studien. Mange års erfaring viser at dette er best for studien, statistiker og alle medarbeidere.

Vi tilbyr
Diskusjon om variabler
 • Hvordan definere variabler
 • Hva kan de brukes til
Valg av statistiske metoder
 • Riktige beskrivende statistikker
 • Riktige regresjonsmodeller
 • Antall variabler i modellen
 • Grafisk fremstilling
 • Kort introduksjon i SPSS bruk (hvordan man navigerer seg gjennom menypunktene)
Styrkeberegning
Hjelp med beskrivelse av statistiske metoder i prosjektsøknader


Vi kan ikke tilby
Erstatning for veileder
Analysearbeid
Opplæring i statistiske metoder
Opplæring i statistiske programmer


Hva forventer vi av forskere som henvender seg til Statistisk poliklinikk?
 • Stiller opp forberedt (konkrete spørsmål, klar datafil, osv.)
 • Kan bruke statistikkprogram (SPSS, STATA, e.l.) på minst begynnernivå
 • Åpne/lukke programmet
 • Legge inn data
 • Ordne med definisjon av variabler​


Andre muligheter

Der det er relevant og hensiktsmessig for begge parter inngår vi gjerne et tettere samarbeid
 • ​I form av medforfatterskap
 • Som biveileder
Vi kan bidra med
Hjelp i utarbeidelse av statistiskanalyseplan
Kobling og omstrukturering av datafiler
Analysearbeid
Presentasjon og tolkning av resultater
Hjelp med tabeller og figurer
Hjelp med manuskriptet
Hjelp med refereerapporter

Vi forventer at forskere som vil inngå et tettere samarbeid
Har klare forskningsspørsmål
​Utarbeider en analyseplan med
 • tydelig spesifiserte (primære og sekundære) utfallsvariabler
 • tydelig spesifiserte kovariater
 • skisse for tabeller
 • skisserte analyser (i samarbeid med en statistiker)
Vasker datafil og reduserer den for overflødig informasjon før analysearbeid​

Åpningstider og kontaktinformasjon

Vi har drop-in hver tirsdag fra klokken 13.30 til 15.00, åpent for alle ansatte på Ahus og UiO, Campus Ahus. Du finner oss i Nye nord 5. etasje.

Epost: jurates@medisin.uio.no


Fant du det du lette etter?