Innovasjon

Målet med innovasjonsarbeidet ved Akershus universitetssykehus er å utvikle bedre produkter og tjenester for morgendagens pasientbehandling.

Har du en idé, så ønsker vi å høre om den.

Send inn din idé! (inven2.com)