Søkehjelp og kurs

Medisinsk bibliotek tilbyr Ahus-ansatte kurs og veiledning i litteratursøk, kunnskapsbasert praksis, EndNote og andre bibliotektjenester.

​Søkeveiledning (du søker sammen med en bibliotekar)

Du kan bestille veiledning i litteratursøk på ønsket problemstilling eller tema (1-2 timer), eller veiledning i bruk av bibliotekets tjenester og e-ressurser, f.eks. EndNote.
Bestill søkeveiledning

Søkeoppdrag (bibliotekar søker for deg)

Dersom du ønsker at en bibliotekar skal gjøre litteratursøk for deg, kan du bestille søkeoppdrag. Det er ofte lurt å ha et innledende møte eller samtale for å klargjøre oppdraget.
Vær oppmerksom på at til oppgaveskriving tilbys kun søkeveiledning.
Bestill søkeoppdrag

Søk til systematiske oversikter/prosedyresøk

Omfattende litteratursøk til systematiske oversikter, mini-metode, prosedyrer og lignende utføres etter bestemte metoder av eller i samarbeid med bibliotekar. Vi anbefaler å ta kontakt tidlig i arbeidsprosessen og avtale et møte med oss.
Bestill systematisk litteratursøk

Kurs

I tillegg til kursene under kan vi kan også skreddersy kurs eller presentasjoner, tid og sted for din avdeling eller gruppe (minimum 3 personer). Dette gjelder også for avdelinger utenfor Nordbyhagen.