Søkehjelp og kurs

Medisinsk bibliotek tilbyr Ahus-ansatte kurs og veiledning i litteratursøk, kunnskapsbasert praksis, EndNote og andre bibliotektjenester.

​Veiledning og søkeoppdrag

Biblioteket tilbyr veiledning i litteratursøk (1-2 timer) eller søk på oppdrag.
Send epost med informasjon om problemstilling/tema og formål, samt forslag til tidspunkter til biblioteket@ahus.no. I travle perioder kan det være noe ventetid.

Prosedyresøk

Vi utfører systematiske litteratursøk i tråd med Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrers metode for litteratursøk. Vi anbefaler å ta kontakt tidlig i arbeidsprosessen og avtale et møte med oss.

Kurs

I tillegg til kursene under kan vi kan også skreddersy kurs eller presentasjoner, tid og sted for din avdeling eller gruppe (minimum 3 personer). Dette gjelder også for avdelinger utenfor Nordbyhagen.

Kurs