HELSENORGE

24-timers posisjonering

Kurset gir kunnskaper om hvilke krefter som påvirker kroppen og forståelse for hvordan disse kan gi opphav til kontrakturer og feilstillinger.

Informasjon

Fokus på vurdering av aktuelle tiltak og hvordan vi skaper en stabil posisjon i et 24-timers perspektiv for å underlette funksjon og motvirke feilstillinger og smerte hos personer med store funksjonsnedsettelser.

Målgruppe

Tjenesteytere i boliger, videregående skoler og dagsenter.

Pris

  • Heldagskurs hos oss på Voksenhabilitering kr. 500,- per person, inkludert lunsj.
  • Halvdagskurs hos oss på Voksenhabilitering kr. 250,- per person.
  • Kurs som holdes i kommune/bydel kr. 750,- per time uavhengig av antall deltakere.
Fant du det du lette etter?