HELSENORGE

Hvordan skape seksualvennlige miljø?

Voksenhabilitering arrangerer kurs for bevisstgjøring på hvordan et seksualvennlig miljø kan bidra til å gjøre det enklere for både helsepersonell og tjenestemottakere å ta opp temaet rundt seksuell helsesituasjoner og hendelser relatert til seksualitet.

Informasjon

Et seksualvennlig miljø synliggjør at det er greit å snakke om sex, seksualitet og seksuelle problemer som tema. Om hvordan dette kan øke sjansen for at tjenestemottakere tør å presentere problemer av seksuell karakter. Samt at åpenhet rundt temaet vil kunne bidra til å forebygge eller avdekke overgrep.

Målgruppe

Ansatte i boliger, dagsenter, avlastning eller skole.

Pris

  • Heldagskurs hos oss på Voksenhabilitering kr. 500,- per person, inkludert  lunsj.
  • Halvdagskurs hos oss på Voksenhabilitering kr. 250,- per person.
  • Kurs som holdes i kommune/bydel kr. 750,- per time uavhengig av antall deltakere.
Fant du det du lette etter?