HELSENORGE

På vei

Regional forsknings- og fagutviklingskonferanse med fokus på forskning og erfaringskunnskap. Utvikling av tjenestetilbudet til mennesker med rus og avhengighetslidelser.
Fant du det du lette etter?