Feil i henvisning

En pasient var innlagt for medisinsk behandling, og ble henvist til ultralydveiledet innleggelse av kateter. Det ble oppdaget at opplysningene i henvisningen ikke var korrekte, og det ble informert om dette per telefon.

Dagen etter ble det oppdaget at kateterets plassering likevel hadde blitt feil.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt som utsatte pasienten for unødvendig risiko. Avdelingen har gjennomgått hendelsen, og revidert henvisningsprosedyren for å forhindre at liknende skjer igjen. Etter hendelsen ble pasienten fulgt opp på adekvat måte. Hendelsen synes ikke å ha fått videre konsekvenser for pasienten.