Feilvurdering av vevsprøve

En pasient var til en undersøkelse, og tok vevsprøve fra en lymfeknute. Resultatet av undersøkelsen viste en sjelden, men godartet tilstand. Oppfølging av tilstanden ved et annet sykehus medførte at prøvematerialet ble vurdert på nytt, og det viste seg at pasienten hadde en ondartet tilstand.

Feildiagnostiseringen av vevsprøven førte til at riktig diagnose og behandling ble forsinket med noen måneder.  

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt i vurderingen av en tilstand som er vanskelig å diagnostisere. Det er iverksatt generelle tiltak for å forbedre diagnostikken av slike tilstander.