Fikk for høy dose legemiddel

En pasient var innlagt for medisinsk behandling. Ved forberedelse av et av pasientens legemidler ble det stilt spørsmål ved om det var riktig dose som var forordnet.

​Doseringen ble bekreftet. Kort tid etter at legemiddelet var gitt ble det oppdaget at pasienten hadde fått en høyere dose enn planlagt. Svikten medførte at pasientens hjerterytme ble påvirket og det var behov for forbigående overvåkning.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt i legemiddelhåndteringen og i etterlevelse av eksisterende prosedyre. Avdelingen har gjennomgått hendelsen og innskjerpet rutinen