Forsinket hjelp

En pasient var innlagt for medisinsk behandling. Pasienten lå på korridoren, og gjorde flere forsøk på å kontakte personalet på grunn av smerter.

Det tok noe tid før pasienten fikk hjelp. Det var høy aktivitet i avdelingen. Pasienten var veldig fortvilet da personalet kom til.

Ahus vurderer at det oppstod en svikt i oppfølging av pasienten. Dette utgjorde også en risiko for at en forverring av tilstanden ikke ble erkjent tidsnok. Avdelingen har gjennomgått hendelsen for å unngå liknende hendelser .