Forsinket operasjon

En pasient var innlagt med magesmerter og infeksjonstegn. Undersøkelser av pasienten viste at det var nødvendig med et raskt kirurgisk inngrep.

Antibiotikabehandling ble igangsatt. Det viste seg at ventetiden på gjennomføringen av operasjonen ble lengre enn planlagt på grunn av samtidighetskonflikter for personalet. Hendelsen synes ikke å ha fått konsekvenser for pasienten.

Ahus vurderer at det har skjedd en forsinkelse i oppfølging som utsatte pasienten for unødvendig risiko. Avdelingen har gjennomgått hendelsen, og det er iverksatt et prosjekt som skal vurdere tiltak for å redusere slik type risiko.