Forsinket oppfølging

Et nyfødt barn var under intensiv behandling. Det var nødvendig å ta i bruk annet utstyr for å stabilisere situasjonen. Dette utstyret måtte klargjøres.

På grunn av høy aktivitet i avdelingen ble klargjøringen av utstyret forsinket. Forsinkelsen synes ikke å ha fått konsekvenser for pasienten.

Ahus vurderer at situasjonen som oppstod utsatte en sårbar pasient for unødvendig risiko. Avdelingen har gjennomgått hendelsen for å hindre at slik risiko oppstår på nytt.