Forsinket oppstart av behandling

En pasient var innlagt for medisinsk behandling. Ved ankomst på sengeposten ble det oppdaget at planlagt behandling for pasientens tilstand ikke var igangsatt selv om det hadde gått noe tid siden ankomst til sykehuset.

​​Det viste seg at ordinert behandling ikke var ført på riktig skjema i akuttmottaket. Forsinket igangsetting av behandling fikk ikke konsekvenser for pasienten.

Ahus vurderer at det har skjedd en rutinesvikt i forhold til gjeldende retningslinjer for kurveføring. Avdelingen gjennomgår hendelsen for å sikre at prosedyrene blir fulgt.. Avdelingen har gjennomgått hendelsen og innskjerpet rutinene​.