Forsinket røntgenundersøkelse

En pasient ble henvist til bildediagnostikk. Undersøkelsen fikk prioritet som tilsier at den skulle gjennomføres innen fire uker. Pasienten ble først innkalt til røntgenundersøkelsen etter ett år.

Undersøkelsen viste i dette tilfelle ikke en forverring av tilstanden.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt ved at røntgenundersøkelsen ble betydelig forsinket. Avdelingen har gjennomgått hendelsen, og det er iverksatt tiltak med sikte på å forebygge slik svikt. Hendelsen synes ikke å ha fått konsekvenser for pasienten.