Hoftebrudd etter fall

En pasient var innlagt for medisinsk behandling. I forbindelse med en røntgenundersøkelse falt pasienten ut av sengen mens undersøkelsen pågikk.

Personalet var ute av rommet en kort stund, og klarte ikke å forhindre fallet. Pasienten fikk et hoftebrudd, og måtte opereres.

Ahus vurderer at iverksatte tiltak i dette tilfellet ikke var tilstrekkelig for å forebygge fall hos en pasient med fallrisiko. Avdelingen har gjennomgått hendelsen for å forebygge liknende hendelser.