Komplikasjon etter operasjon

En kreftpasient var innlagt for operativ behandling. Pasienten fikk blodfortynnende legemiddel etter gjeldende retningslinjer under innleggelsen.

Etter noe tid ble pasienten ble innlagt på sykehuset på nytt på grunn av tung pust. Undersøkelser viste at pasienten hadde fått en komplikasjon i form av blodpropp til lungene.

Ahus vurderer at pasienten fikk en sjelden, men kjent komplikasjon. Berørt avdeling har gjennomgått hendelsen med tanke på læring, og oppdatering av sine prosedyrer