Komplikasjon i forbindelse med operasjon

En pasient var innlagt for kirurgisk behandling i buken. Under inngrepet ble det nødvendig å endre operasjonsmetode fra kikkhullsoperasjon til åpen operasjon som følge av forhold hos pasienten.

Under inngrepet oppsto en komplikasjon som raskt ble erkjent, og adekvate tiltak ble iverksatt. Operasjonstiden ble forlenget. Hendelsen synes ikke å ha fått konsekvenser for pasienten.

Ahus vurderer at pasienten ble påført en kjent, men sjelden komplikasjon etter et kirurgisk inngrep. Hendelsen har vært gjennomgått i avdelingen med sikte på læring.