Komplikasjon i forbindelse med operasjonen

En pasient var innlagt for et planlagt kirurgisk inngrep. Operasjonen var langvarig. Etter operasjonen fikk pasienten økende smerter.

Det ble gjort undersøkelser som viste at det hadde oppstått en alvorlig komplikasjon som førte til nedsatt sirkulasjon i underekstremitetene. Pasienten måtte følges opp over lang tid med operasjoner som medførte langvarig sykehusopphold.

Ahus vurderer dette som en alvorlig hendelse. Hendelsen har vært grundig gjennomgått i avdelingen med tanke på læring.