Komplikasjon under operasjon

En pasient ble akutt innlagt på sykehuset på grunn av magesmerter. Pasienten måtte opereres. Under det operative inngrepet ble det vurdert at det var nødvendig å endre operasjonsmetode fra kikkhullskirurgi til åpen kirurgi på grunn av forhold hos pasienten.

Ved endring av operasjonsmetode ble det oppdaget at det hadde tilkommet en skade på tarmen. Skaden ble håndtert. Etter operasjonen fikk pasienten økende smerter, og det tilkom infeksjonstegn. Pasienten måtte opereres på nytt.

Ahus vurderer at det har skjedd en kjent, men sjelden komplikasjon. Hendelsen har vært gjennomgått i avdelingen med sikte på læring.