Komplikasjon ved operasjon (publisert 30.januar 2017)

En pasient ble innlagt med mistanke om blødning. Pasienten brukte blodfortynnende legemidler. Undersøkelser viste at pasienten hadde en pågående blødning som ble håndtert ved bruk av radiologisk metodikk.

Kort tid etter inngrepet oppsto mistanke om skade på tarmen. Pasienten måtte opereres to ganger som følge av komplikasjoner.

Ahus vurderer at et operativt inngrep var nødvendig når skade på tarmen hadde oppstått. Gjennomgang av hendelsen har vist at valg av operasjonsmetode avvek noe fra avdelingens rutiner, og kan ha medført forhøyet risiko for komplikasjoner. Avdelingen har gjennomgått hendelsen med tanke på læring, og innskjerpet avdelingens rutiner.