Legemiddelhåndtering sviktet

En pasient var innlagt for medisinsk behandling. Pasienten hadde med seg egne legemidler i ferdige dosepakninger. Legemidlene ble registrert i innkomstjournalen, og gitt til pasienten.

Noe senere ble det oppdaget at dosepakningene ikke var merket med pasientens navn. Dosepakningene var ikke sjekket mot pasientens identitet ved ankomst. Da svikten ble oppdaget ble pasienten tett fulgt opp. Hendelsen fikk forbigående konsekvenser for pasienten.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt i legemiddelhåndteringen og i etterlevelse av eksisterende prosedyre. Avdelingen har gjennomgått hendelsen og innskjerpet rutinen.