Mangelfullt utfylt sjekkliste ved MR-undersøkelse

Pasienten var innlagt for medisinsk behandling, og skulle til en MR-undersøkelse. En sjekkliste fylles ut av legen som har bestilt undersøkelsen.

Under undersøkelsen framkom det at sjekklisten manglet viktige opplysninger om implantat hos pasienten. Implantat kan gi skade hos pasienten ved gjennomføring av MR. Undersøkelsen ble derfor avbrutt.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt ved at sjekkliste for MR-undersøkelse ikke inneholdt nødvendige opplysninger om pasientens tilstand. Avdelingen har gjennomgått hendelsen og rutinen er innskjerpet.