Pasient falt

En pasient var innlagt for medisinsk behandling, og falt på rommet. Pasienten ble undersøkt av lege, og det forelå ikke mistanke om brudd. Pasienten ble flyttet til en annen avdeling for videre oppfølging av sin tilstand.

Noen dager etter fallet hadde pasienten problemer med å komme seg ut av sengen. Det ble tatt en røntgen undersøkelse som viste at pasienten hadde fått et hoftebrudd som følge av fallet. Pasienten ble operert.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt i oppfølging av pasienten. Avdelingen har gjennomgått hendelsen med sikte på avklaring av skadeomfang ved fall. Det arbeides videre med fallforebyggende tiltak.