Pasient falt i korridor

En eldre pasient var innlagt for medisinsk behandling, og falt utenfor rommet.

Pasienten hadde falltendens som følge av sin tilstand. Undersøkelse etter fallet viste brudd i skulder.

Ahus vurderer at oppfølgingen av pasienten ikke var tilstrekkelige for å forebygge fall. Hendelsen er gjennomgått i avdelingen. Avdelingen har et pågående arbeid for å forebygge fall.