Pasient falt og fikk hoftebrudd

En pasient var innlagt for medisinsk behandling. Pasienten hadde falltendens som følge av sin tilstand, og falt på gulvet på rommet.

Undersøkelser etter fallet viste hoftebrudd. Pasienten ble operert.

Ahus vurderer at pasienter med falltendens må følges nøye for å forebygge fall. Avdelingen har gjennomgått hendelsen, og arbeider kontinuerlig med fallforebyggende tiltak.