Pasient falt om natten

En eldre pasient var innlagt for kirurgisk behandling på grunn av et hoftebrudd. Pasienten var i etterkant av operasjonen uklar og urolig.

Som følge av pasientens tilstand ble det vurdert at det var behov for tett oppfølging i form av en pleier som skulle følge opp to pasienter. Mens pasienten var uten tilsyn falt vedkommende på gulvet. Undersøkelse etter fallet viste at den opererte hoften var ute av ledd. Pasienten måtte opereres.

Ahus vurderer at iverksatte tiltak i dette tilfelle ikke var tilstrekkelig for å forebygge fall hos en pasient med erkjent fallrisiko. Avdelingen har gjennomgått hendelsen, og har et pågående arbeid for å forebygge fall.